مدل لباس های ملی! - شبکه‌ما

نوع لباس و شیوه پوشش مردم یک کشور اولین و مهمترین اصل فرهنگی آن خطه است ، به طوری که می توان ریشه آداب و...

مدل لباس های ملی!

دسته بندی ها:
توضیحات:

نوع لباس و شیوه پوشش مردم یک کشور اولین و مهمترین اصل فرهنگی آن خطه است ، به طوری که می توان ریشه آداب و رسوم را در آن جویا شد.برای مثال نحوه پوشش زنان در ایران همواره به شکلی بوده است که در تضاد با عریانی و بدن نمایی بوده است.ریشه این شکل پوشش را می توان به سال های قبل از یورش اعراب به ایران نسبت داد ، چرا که حدود 1200 سال قبل از میلاد مسیح زرتشت در ایران پیامبری می کرد و علت آن خواستگاهی دینی دارد.

اما پس از فروپاشی سلسله قاجار و روی کار آمدن پدر و پسر پهلوی که هر یک وامدار حکومت های انگلیس و امریکا بودند زمینه های برچیده شدن حجاب و بی بند و باری فراهم شد. هر چند با اینکه بعد از انقلاب 57 با اعمال فشار برای برقراری حجاب و پوششی اجباری صورت گرفت ، اما به لحاظ اینکه نحوه پوشش مطرح شده در قیاس با الگو های خارجی  از جذابیت کافی برخوردار نبود ، مقبول عام واقع نشد. البته طی سال های اخیر تلاش هایی برای تولید الگو های جذاب و متنوع ملی انجام شده است اما تاکنون توفیق چندانی حاصل نشده است.