زندگی بی شعور ها - شبکه‌ما

در این قسمت ار برنامه طنز شوخی کردم این خانواده که اسمشون بی شعور هاست باز هم از زندگی بی شعوری خود تعریف میکنند که...

زندگی بی شعور ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

در این قسمت ار برنامه طنز شوخی کردم این خانواده که اسمشون بی شعور هاست باز هم از زندگی بی شعوری خود تعریف میکنند که پشت یک مرد بی شعور همیشه یک زن بیشعور تر وجود دارد که نمیذارد این مرد با شعور شود و از اینکه فرزندان خود نیز بی شعور شوند ناراحتند

پس باید فرزندان خود را نیز به بی شعوری عادت دهند که برای این کار تصمیم گرفتند نگذارند بچه هایشان سیکل را نیز بگیرند همین که تا دبستان خواندن و نوشتن یاد گرفتند کافیست و برای همین هرکس از فرزندانش که دارد چیزی یاد می گیرد را سریع گوشزد می کنند و نمیگذارند چیزی یاد بگیرند و شیرمادر را حلالشان نمیکند چون بچه نیز باید بی شعور بماند

این بچه ها حالا تقریبا بزرگ شده اند و به زمین و یمان فحش میدهند و مسخره می کنند و الکی می خندند و این پدر مادر نیز از داشتن چنین بچه های بی شعوری کیف میکنند و دوست دارند که همیشه این بچه ها همین طوری بی شعور بمانند و هیچ وقت با شعور نشوند تا اصالتشان حفظ شود