انواع سیستم مختصات دهی در اتوکد - شبکه‌ما

در این ویدئو شما با انواع دستگاه های مختصاتی در اتوکد(قطبی و دکارتی)اشنا میشوید.

انواع سیستم مختصات دهی در اتوکد

توضیحات:

در این ویدئو شما با انواع دستگاه های مختصاتی در اتوکد(قطبی و دکارتی)اشنا میشوید.هر یک از این دستگاه ها به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم میشوند که این دسته بندی از نظر مرکز مختصات صورت گرفته است به صورتی که در هر دو شاخه ما هم میتوانیم یک نقطه را به عنوان صفر مختصاتی در نظر بگیریم و یا اینکه نقطه صفر مختصاتی نداشته باشیم و در نتیجه مختصات هر نقطه نسبت به نقاط دیگر بدست اید.هر یک از این دستگاه های مختصات دهی فواید و نواقصی دارند از جمله استفاده از زاویه  و فاصله در سیستم قطبی و یا استفاده از طول و عرض در سیستم مختصاتی دکارتی.پیشنهاد میکنم برای اشنایی بیشتر با این مبحث به تماشای ویدئو بپردازید.در هر دو حالت اینسیستم های مختصات دهی ما این توانایی را خواهیم داشت که میزان دقت در اندازه گیری و یا ترسیم را برای هر یک از سیستم های مختصات دهی تعیین کنیم به صورتی که مورد مطلوب خودمان باشد.اما انچه که قابل درک است برای اغلب کاربران این نرم افزار که چه به صورت حرفه ای و یا اماتور با این نرم افزار کار میکنند سیستم مختصاتی دکارتی ساده تر بوده و پر طرفدار تر از سیستم مختصات دهی قطبی میباشد