شیر در سیرک - شبکه‌ما

شیرها حیوانات وحشی هستند که به سادگی نمیشه به انها اعتماد کرد چون ممکنه هر کاری کنند و به ادم صدمه بزنند و باعث دردسر...

شیر در سیرک

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها حیوانات وحشی هستند که به سادگی نمیشه به انها اعتماد کرد چون ممکنه هر کاری کنند و به ادم صدمه بزنند و باعث دردسر همه ما شوند ولی سیرک ها هم که جای نمایش دادن هست  که همه مردن برای دیدن  حیوانات به سیرک میانیند ولی در سیرک ها برای اینکه از شیر های وحشی و خطرناک استفاده کنند و با انها نمایش برگزار کنند باید از شیرهای استفاده کنند که دست اموز باشند یعنی  این شیرها باید از قبل اموزش های لازم را دیده باشند تا مسئولین سیرک ها بتوانند با شیرهای وحشی نمایش دلخواه را  انجام دهند.