افزایش تولید مواد مخدر با حضور انگلیسی ها در افغانستان - شبکه‌ما

از زمانی که انفجار های یازدهم سپتامبر در آمریکا شکل گرفت و مقدمات حمله ی کشورهای غربی به افغانستان فراهم شد میشد به این نتیجه...

افزایش تولید مواد مخدر با حضور انگلیسی ها در افغانستان

دسته بندی ها:
توضیحات:

از زمانی که انفجار های یازدهم سپتامبر در آمریکا شکل گرفت و مقدمات حمله ی کشورهای غربی به افغانستان فراهم شد میشد به این نتیجه رسید که همه ی این موارد یک نقشه ی از پیش تعیین شده برای دسترسی به اهدافی است که این کشورها مد نظر داشتند و برای رسیدن به انها لحظه شماری می کردند . از زمان اشغال افغانستان تا کنون تقریبا هیچ نکته ی مثبتی از اشغالگران دیده نشده است و حتی زندگی برای مردم افغانستان به مراتب بدتر و سخت تر از زمانی شده که طالبان بر آنها حکومت می کرد. 

اما استان هیلمند افغانستان پس از تصرف این کشور به دست نیروهای انگلیسی افتاد تا  هم جلوی متجاوزان طالبان گرفته شود و هم اینکه این نیروها با حضورشان مانع کاشت و برداشت مواد مخدر و خشخاش در این استان گردند ولی جالب است بدانید که با حضور این نیروها در استان هیلمند نه تنها کاشت این محصول متوقف نشده بلکه سال به سال با رشد بسیار چشمگیری در تولید مواد مخدر رو به رو شده است . مستندی که مشاهده خواهید کرد یک بررسی آماری دقیق از این ماجراست که نشان میدهد نیروهای انگلیسی خودشان هم دست در دست این سازندگان مواد مخدر دارند و قطعا از کنار آنها به سود خوبی هم دست پیدا می کنند .