حمله شیر به نگهبان ان شیر - شبکه‌ما

شیرها همیشه و در همه حال خطرناک هستند و باید مراقب خودمان در هر شرایطی باشیم و شیرها با هیچ کسی شوخی ندارند حتی کسانی...

حمله شیر به نگهبان ان شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیرها همیشه و در همه حال خطرناک هستند و باید مراقب خودمان در هر شرایطی باشیم و شیرها با هیچ کسی شوخی ندارند حتی کسانی که شیرها را سالیان سال تربیت کردند و اموزش های لازم را به انها یاد دادند فرقی به حال شیرها نمیکنه اونا فقط کارشون حمله و هجوم به طرف مقابلش هست که در اینجا که شیر به راحتی نشسته بود که فقط دو نگهبان پیش شیزها بود ولی وقتی شیر داشت به یکی از تگهبانها زیاد نگاه میکرد و انگار اونو دشمن خود می دانست که یکدفعه به اون نگهبان حمله کرد و شیری دیگر به کمک مگهبان امد.