گربه های رقاص - شبکه‌ما

گربه ها حیوانات واقعا بامزه ای هستند. کارهای جالبی که گربه ها انجام می دهند، همه را مجذوب میکنه.

گربه های رقاص

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ها حیوانات واقعا بامزه ای هستند. کارهای جالبی که گربه ها انجام می دهند، همه را مجذوب میکنه. یکی از معروف ترین کارهای گربه ها، بازی با گلوله نخ و توپ می باشد. اما در این ویدیو خبری از این کارها نیست. رقص دسته جمعی گربه ها را می بینید که انگار ساعت ها با هم تمرین کرده اند و بدون هیچ اشتباهی با هم می رقصند.