جدال گاو با شیر وحشی - شبکه‌ما

در طبیعت حیوانات وحشی همیشه درگیری و نبرد و جدال بین همه حیوانات مختلف بوده و الانم هست که در این فیلممیبینید که جدال گاو...

جدال گاو با شیر وحشی

دسته بندی ها:
توضیحات:

در طبیعت حیوانات وحشی همیشه درگیری و نبرد و جدال بین همه حیوانات مختلف بوده و الانم هست که در این فیلممیبینید که جدال گاو وحشی با شیر وحشی است با اینکه گاو وحشی نمیتونه مقابل شیر وحشی ایستادگی کنه ولی در اینجا توانسته که مقابل شیر بایسته و شیر را به عقب بکشانه و نزاره که شیر به او حمله کنه و گاو وحشی رو شکار کنه و در حالی که چند ماشین نگهبانان طبیعت وحشی در اون اطراف دارند فیلمبرداری می کنند ولی گاو در مقابل شیر ایستادگی کرده و هنوز نگذاشته که شیر به هدف خودش برسه.