ترانه زیبای راننده تاکسی - عماد قویدل - شبکه‌ما

راننده تاکسی یکی از ترانه های ایرانی است که توسط عماد قویدل خوانده شده و این ترانه جزو ترانه هایی است که درد دارد و...

ترانه زیبای راننده تاکسی - عماد قویدل

دسته بندی ها:
توضیحات:

راننده تاکسی یکی از ترانه های ایرانی است که توسط عماد قویدل خوانده شده و این ترانه جزو ترانه هایی است که درد دارد و درد یک راننده تاکسی را به نمایش می کشد و می گوید که در را محکم نبند و چرا چونه میزنید وقتی بنز دارید و سوار ماشین منی که روزی 20 تومان در می اورم تا شکم زن و بچه ام را سیر کنم و انقدر پشت این ماشین نشسته ام که کمر درد و گردن درد گرفته ام و خسته شدم

انقدر داد زدم و انقدر خروس خون خون بیدار و شغال خون خون خوابیدم که انقدر چشمام  رو تو این شلوغی و دود و الودگی از دست دادم و انقدر خسته ام و ناراحت

راننده تاکسی جزو یکی از سخت ترین شغل هاست که همه جور ادمی به عنوان مشتری خواهی داشت  و شخت تر از ان در اوردن پول هست آن هم با این وصع بنزین و گرانی مکانیکی ها .من فکر می کنم که راننده تاکسی نمی تواند به عنوان شغل اول یک فرد محسوب شود و همیشه باید شغل دوم باشد چون اصلا به صرفه نیست با این وضع