گاو وحشی که توسط شیر داره خورده میشه - شبکه‌ما

گاوهای وحشی از حیواناتی هستند که همیشه با هم کوچ و سفر میکنند و هیچ وقت نباید همدیگه رو ترک کنند که در دام و...

گاو وحشی که توسط شیر داره خورده میشه

دسته بندی ها:
توضیحات:

گاوهای وحشی از حیواناتی هستند که همیشه با هم کوچ و سفر میکنند و هیچ وقت نباید همدیگه رو ترک کنند که در دام و شکار شیری بیفتند که باعث مرگ خودش میشه که شیرها همیشه منتظر چنین لحظه های هستند که گاوی از گروه و دسته خود جدا شده باشد که اینجا گاوی از دسته و گروه خود جداشده و شیر فرصت طلب از این فرصت استفاده کرده و به گاو وحشی حمله کرده و با فشارهای که به گاو وحشی وارد کرد باعث شد که گاو وحشی زمین گیر شود و برروی زمین بیفتد . شیر اونو زخمی میکنه و در حالی گاو زنده است داره اونو میخوره.