خرگوش - شبکه‌ما

خرگوش ها که حیوانات اروم و ساکتی هستند که زیاد کاری به کسی هم ندارند و همسایه خوبی برای حیواناتی هیتند که در اطاف خرگوش...

خرگوش

دسته بندی ها:
توضیحات:

خرگوش ها که حیوانات اروم و ساکتی هستند که زیاد کاری به کسی هم ندارند و همسایه خوبی برای حیواناتی هیتند که در اطاف خرگوش لانه و خونه دارند خرگوش حیوانینجیب و خیلی خوبی هست که ما انسان ها خرگوش ها را پرورش مسدیم و با انها اجین هستیم که در این فیلم خرگوشی که داره کارهای خاصی انجام میده ولی اگه خوب مشاهده کنید میبینید که داره زمین  و گل ها را با دستای کوچیک خودش بر میداره و میزنه یک طرف که بچه های خودش را که درون اون لانه پنهان کرده رو ببینه تا از دست دشمنان محافظت کنه.