آرزوی کودکان - شبکه‌ما

کودکان امروز مانند کودکان دیروز ارزوهای کوچکی ندارند و ارزوهای آن ها امروزه درد اورتر از قدیم هست که یکی از این کودکان ارزو دارد...

آرزوی کودکان

دسته بندی ها:
توضیحات:

کودکان امروز مانند کودکان دیروز ارزوهای کوچکی ندارند و ارزوهای آن ها امروزه درد اورتر از قدیم هست که یکی از این کودکان ارزو دارد که پدر و مادرش دیگر با هم دعوا نکنند و دیگری ارزو دارد که خواهر و برادر داشته باشد که انقدر تنها نباشد و دیگری ارزوی داشتن ماشین و خانه دارد و دیگری خانه ای بزرگتر را دوست دارد و به همین ترتیب ارزوها به داشتن یک تبلت و دوچرخه و کفش پاشنه بلند ختم می شود

در این بین یک کودک توپول و بامزه نیز ارزوی خوردن پیتزا را دارد و وی دوست دارد همیشه پیتزا بخورد در حالی که پسرکی که به نظر از بقیه بزرکتر است دوست دارد کسب و کار عالی داشته باشد و یا مهندس و دکتر شودند و خلبان که این نشان میدهد کودکان امروز دوست دارند در بزرگ شدن موفق تر از قبل باشند و یا حتی کودکی می گوید دوست دارم دستم در جیب خودم باشد و برای خودم پول در بیاورم

همه ارزوهای کودکان به رویاهای آنها ربط دارد که این رویاها را خانواده ها در سر آنها اندا خته اند و می توانند به خوبی ان ها را به بهترین شکل تغییر دهند