موتور سیکلت پرنده - شبکه‌ما

با زیاد شدن جمعیت و شلوغ بودن خیابان ها و ترافیک های شدید و وحشتناک یک فیلمی ساخته شد به نام تهران 1500 در این...

موتور سیکلت پرنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

با زیاد شدن جمعیت و شلوغ بودن خیابان ها و ترافیک های شدید و وحشتناک یک فیلمی ساخته شد به نام تهران 1500 در این فیلم به این صورت بود که ماشین ها و موتور ها همه پرواز می کردند و هیچ طبیعتی وجود نداشت و همه جا پر از اپارتمان های بلند شده بود و پر از ادم های مختلف که ممکن هم هست این اتفاق بیفتد

که پس از اکران این فیلم امروز با این موتور سیکلت مواجه شدم که پرنده هست و این موتور سیکلت در هوا پرواز میکند مانند هواپیما و خوبی این  موتور سیکلت ها این است که دیگر در دنیا ترافیکی وجود نخواهد داشت و خیلی امن تر و سریع تر هستند و ممکن هست در همان فضا خراب شوند و بر زمین بیفتند چون نمیتوانند موتور را در فضا نگه دارند و تعمیر کنند خیلی جالب میشود

البته قطعا کسی که این موتور را طراحی کرده حتما راه هایی را برای این مشکل پیدا رده و به این فکر کرده که اگر خراب شود چه اتفاقی برای افراد می افتد و باید چه کاری کنند