تقابل پلنگ با مار - شبکه‌ما

در محیط وحشی که افرادی رفتن کهخ از زندگی پلنگ فیلمبرداری کنند که ببینند که پلنگ چگونه زندگی داره و داشتند فیلمبرداری میکزدند که پلنگ...

تقابل پلنگ با مار

دسته بندی ها:
توضیحات:

در محیط وحشی که افرادی رفتن کهخ از زندگی پلنگ فیلمبرداری کنند که ببینند که پلنگ چگونه زندگی داره و داشتند فیلمبرداری میکزدند که پلنگ از لانه خود بیرون امد و رفت در پی شکار کردن که تعداد زیادی اهو را در دیدگان خود میدید که داشت برای شکار اماده میشد که اهوها به طور تعجب اوری همه فرار کردند ولی پلنگ که موفق نشد شکاری کند دیگه داشت به خونه خود بر میگشت که چند تا بچه هم دارد و وقتی به خونه خود رشید دید که مار خطرناکی اطراف خونش داره میچرخه که پلنگبا چنگالاش اونو زخمی کرد