اتفاق عجیب در اتاق عمل در ایران! - شبکه‌ما

اینجا اتاق عمل یکی از بیمارستان های فارس هست که در یکی از این بیمارستان ها دکتر ها مشغول عمل جراحی بیماران هستند ولی صدای...

اتفاق عجیب در اتاق عمل در ایران!

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینجا اتاق عمل یکی از بیمارستان های فارس هست که در یکی از این بیمارستان ها دکتر ها مشغول عمل جراحی بیماران هستند ولی صدای بچه گربه می شنوند و در جستجوی این گربه می گردند و پی می برند که این بچه گربه در دریچه ای قایم شده و ظاهرا گم شده و یکی از پزشکان این بچه گربه را به سختی پیدا می کند و دکتری دیگر از این کار وی فیلم می گیرد و خلاصه هم بیمار را عمل میکنند و هم به داد ین بچه گربه می رسند تا به سلامتی از ان جا جان سالم به در ببرد و موفق می شوند که این کار را انجام دهند

البته از این تکنسین که همانند یک اتش نشان عمل کرد باید تقدیر شود چون اگر این بچه گربه در انجا می ماند و یا می مرد باید عفونی میشد و اتاق عمل مسمویت ایجاد می کرد و باعث بیمار شدن دیگران نیز می شد و حالا این که چطور این بچه گربه به آنجا که نمیدانیم کجاست دقیقا ولی شبیه دریچه هست  رفته ما نیز نمی دانیم