فراری حمید سوریان! - شبکه‌ما

مسئله جوامع طبقاتی معضل رایج تمام ملل است و تاریخچه پیدایش آن امری نیست که به امروز و دیروز ختم شود ، چرا که این...

فراری حمید سوریان!

دسته بندی ها:
توضیحات:

مسئله جوامع طبقاتی معضل رایج تمام ملل است و تاریخچه پیدایش آن امری نیست که به امروز و دیروز ختم شود ، چرا که این اختلاف طبقاتی چه از لحاظ قدرت و چه به لحاظ ثروت ، در بُعد زمان متمادی شکل می گیرد .

برای ذکر مثال اگر قرار باشد طبقات اجتماعی ایران پس از انقلاب را از لحاظ دارایی و ثروت ریشه یابی کنیم ، با مرور تاریخچه اقتصادی سی و شش سال اخیر به دهه تاثیر گذار 70 تا 80 می رسیم که به دلیل خط مشی نظام اقتصاد آزاد آن ایام ، فرصت اوج گرفتن افراد سودجو و پیدایش قله های ثروت در کشور پدید شد.

اما اگر به این مسئله با دید باز تری نگاه کنیم یقینا به سرچشمه های جدیدی در دهه 80 تا 90 خورشیدی می رسیم . زمانی که شاخصه آن عطای وام ها و تسهیلات بدون ضمانت ، اختلاس های پی در پی و تخصیص بودجه کشور به برخی افراد معلوم الحال بود .

این عوامل در کنار عوامل خارجی ( من جمله تحریم ها ) مسبب شکل گیری طبقه فقیر و غنی در کشور شد که برای متعادل سازی و کاهش فاصله میان آنها هیچ تلاشی مثمر ثمر واقع نمی شود.