عقاب - شبکه‌ما

پرنده اسمان که همیشه پرنده سلطان نامیده شده و در اسمان ها تک تازی و یکتازی میکنه اتنها عقاب است که چنین صفتی داره و...

عقاب

دسته بندی ها:
توضیحات:

پرنده اسمان که همیشه پرنده سلطان نامیده شده و در اسمان ها تک تازی و یکتازی میکنه اتنها عقاب است که چنین صفتی داره و عقاب تنها پرنده ای در اسمان است که حریف وسرسختی در اسمان نداره و بیشتر پرندگان اسمان را شکار میکند و با پمجه های قوی و فلادی خودش هر موجودی با اندازه ای دلخواه را میتونه بلند کنه و عقاب الان در اسمانها در حال پرواز هست و با چشمان تیز بین خود هرموجودی را میتونه بر زمین ببینه و با اینکه برفراز رودخانه ای قرار داره با نگاه خود بر ماهی زوم کرده و به طرف ماهی با سرعت رفته و ماهی رو شکار میکند.