دکتر مصدق در سازمان ملل - شبکه‌ما

در تاریخ هر کشوری که تورقی داشته باشیم به نام های بی شماری بر می خوریم که در صعود و فرود آن کشور نقشی را...

دکتر مصدق در سازمان ملل

دسته بندی ها:
توضیحات:

در تاریخ هر کشوری که تورقی داشته باشیم به نام های بی شماری بر می خوریم که در صعود و فرود آن کشور نقشی را ایفا کرده اند که متاسفانه نام اشخاصی که منجر به سعادت آن کشور شده اند در قیاس با جناح مقابل بسیار اندک است .

با این تفاسیر هنگامی که صحبت از کشورهایی با ذخایر عظیم مالی و دارای موقعیت ژئو پلتیکی می شود ، هم از شمار آن افراد کاسته می شود و هم دخالت پای استعمارگران خارجی به میان می آید .

تقریبا کسی نیست که نام مصدق و نهضت ملی کردن صنعت نفت را نشنیده باشد و نداند که این سیاستمدار برجسته با کوتاه کردن دست انگلستان و امریکا از سرمایه ای که به تاراج می بردند ، چه خدماتی را به مردم هم نسل و آینده خود ارائه کرده است .

اما امروز متاسفانه به دلایل متعددی سال هاست که با تحریف تاریخ در کتب درسی و رسانه های جمعی همچون صدا و سیما ، جای خادمین با خائنین تغییر کرده است .

این ویدئو سخنرانی دکتر مصدق در سازمان ملل پیرامون ارجاع پرونده صادرات نفت ایران به شواری امنیت است.