رونالد ریگان مقوایی - شبکه‌ما

کمتر کسی است که تاکنون ویدئوی ورود امام خمینی همراه با خلبان فرانسوی را در سال 57 ایران ندیده باشد چرا که نقطه عطف تاریخ...

رونالد ریگان مقوایی

دسته بندی ها:
توضیحات:

کمتر کسی است که تاکنون ویدئوی ورود امام خمینی همراه با خلبان فرانسوی را در سال 57 ایران ندیده باشد چرا که نقطه عطف تاریخ انقلاب ایران به شمار می رود و حائز اهمیت است . اما در 33 امین سال و در آستانه دهه فجر تصاویری در ایران منتشر شد که هیئتی آن مراسم را به صورت نمادین با ماکتی مقوایی بازسازی کردند .

بازتاب این عمل در رسانه های خارجی متاسفانه منجر به استهزا و مسائلی شد که از احترام ایشان کاست و فرصتی را برای عده فراهم کرد تا از آب گل آلود ماهی گیری کنند.

حال در امریکا و در کشوری که اساسا رفتار ها بر اساس قانون و منطق انجام می شود ، این عمل زشت در مجلس سنا تکرار شد .

به طوری که یکی از سناتور ها ماکت رونالد ریگان ، رئیس جمهور اسبق و محبوب امریکایی را به دست گرفت و هنگام سخنرانی در کنار خود قرار داد و به شکل تمسخر آمیزی با او سخن می گفت .