دستپاچگی مدرس حوزه - شبکه‌ما

از مسائلی که همواره نظرات و عقاید متفاوتی شکل می گیرد مقوله دین است .

دستپاچگی مدرس حوزه

دسته بندی ها:
توضیحات:

از مسائلی که همواره نظرات و عقاید متفاوتی شکل می گیرد مقوله دین است . چرا که با گذشت زمان زیادی از پیدایش هر آیین الهی ، علاوه بر تحریفاتی که به واسطه زمام داری هر حاکمیتی در آن اعمال می شود ، مسئله تطابق قوانین با شرایط روز جوامع است .

به همین دلیل است که برای هر شریعتی تعدادی زیر شاخه با اصول متفاوت موجود است ، به طور مثال در شریعت اسلام و مسیحیت هر کدام سه زیر شاخه دارند که علی رغم اینکه اشتراکات زیادی دارند ، اختلافات عمده با یکدیگر دارند و حتی تا شیوه پرستش معبود هم پیش می رود .

با این وجود در تمام ادیان اسلام و به ویژه شیعه بیشترین اختلافات را هم از بیرون با اهل تسنن و هم از درون با مراجع تقلید دارد ، به طوری که هر یک از مراجع تقلید با انتشار رساله ای مجزا بخشی از این اختلاف نظرات را بیان کرده اند . حتی با وجود این گسترش اسلام در برخی موارد همچون تقلید به چالش کشیده می شود که مدرسین حوزه هم از پاسخ به این چالش ها باز می مانند.