ابنبات فروشی چینی محشره - شبکه‌ما

این چینی ها و ژاپنی ها و کلا کره ای ها و این ادم های چشم تنگ و کوتاه و ظریف همیشه باید با همه...

ابنبات فروشی چینی محشره

دسته بندی ها:
توضیحات:

این چینی ها و ژاپنی ها و کلا کره ای ها و این ادم های چشم تنگ و کوتاه و ظریف همیشه باید با همه فرق داشته باشند با این حال ذهنشان از نظر ابتکار و اختراع و ایده های جدید از همه انسان ها بیشتر و زیباتر هست

من در جایی قبلا خوانده بودم که این چینی ها از دولت خیری نمیبینند به این دلیل که جمعیتشان زیاد هست و به همین دلیل همیشه باید چیزهای جدید را اختراع کنند که مردم را جذب کنند و این جذب به این دلیل اختراعات جدید می تواند متوع باشد

در اینجا یک چینی ابنبات ها را به شکل نقاشی پروانه و موتور و گل و شکل های دیگری مثل دوچرخه و ماهی های زیبا میکشد و اجازه می دهد تا کمی خشک شود و سپس چوب ابنبات را بهش وصل می کند و این چوب را ثابت می کند و با کاردک از روی میز بر میدارد و به مشتری میدهد تا مشتریان بر سر شوق امده و این ابنبات های زیبا را خریداری کنند  که این کار بسیار زیبا است