مرد باخدا و گربه ناقلا - شبکه‌ما

گربه ها موجودات بی چشم و رویی هستند که یعنی هرچند بهشان محبت کنیم و غذا بدهیم بر عکس گربه ها اصلا بهمان کمک نمی...

مرد باخدا و گربه ناقلا

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ها موجودات بی چشم و رویی هستند که یعنی هرچند بهشان محبت کنیم و غذا بدهیم بر عکس گربه ها اصلا بهمان کمک نمی کنند و زود یادشان می رود ولی در عوض موجوداتی بسیار تمیزی هستند به صورتی که اگر بهشان دست بزنیم سریع خودشان را لیس می زنند که یعنی شما کثیف هستید نه من

این گربه ها یکی از شیطون ترین و بامزه ترین موجودات نیز هستند و همیشه خودشان بازی می کنند حتی شده با یک تکه نخ کاموا و همیشه در حلوت خود شکار را تمرین می کنند برای مثال اگر یک حیوان پلاستیکی جلویشان بندازیم جوری پناه می گیرند و یکدفعه می پرند روی این حیوان پلاستیکی که انگار چیزی شکار کرده اند و سینه خیز نیز کاهی به این تمرینات رسیدگی می کنند که در مواقع لزوم استفاده کنند

این گربه ها از بی توجهی بدشان می آید که در این ویدیو یک پیر مرد در کنار یک گربه شروع به نماز خواندن می کند و این گربه که از بی توجهی این پیر مرد خسته می شود میخواهد دست وی را بگیرد در حین خواندن نماز کلاهش را از سرش می کند و اتفاقات جالب دیگر