دست نوازش سگ بر کودک - شبکه‌ما

همه حیوانات وحشی هستند و هیچ حیوانی از میان حیوانت عاقل و فهم و درک کافی از خصلت انسانها نداره و نمیتونه چیزی را درک...

دست نوازش سگ بر کودک

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه حیوانات وحشی هستند و هیچ حیوانی از میان حیوانت عاقل و فهم و درک کافی از خصلت انسانها نداره و نمیتونه چیزی را درک کنه  ولی بعضی حیوانات هستند که  خصلت های خوبی دارند و کمی اروم هستند و رفتار خوبی از خودشون نشون میدهند که مورد توجه بعصی انسان ها قرا میگیرند و با انسانها سازگار میشوند کهسگ ها هم از اون حیوانهای هستند که گاهی اروم و خوب و رفتاری خوب از خودشون نشون میدهند که این سگ در اینجا با این کودک که خیلی هم کوچیک هست رفتاری خیلی خوب و محبت امیز داره.