ساخت تیر و کمان برای بازی وهدف گیری - شبکه‌ما

تیر کمان یکی از بازی های قدیمی و اصیل ایرانی است که در این بازی ما میتوانیم هدفی را برای خودمان مشخص کنیم و مسابقه...

ساخت تیر و کمان برای بازی وهدف گیری

دسته بندی ها:
توضیحات:

تیر کمان یکی از بازی های قدیمی و اصیل ایرانی است که در این بازی ما میتوانیم هدفی را برای خودمان مشخص کنیم و مسابقه بدهیم و برد و باخت را مشخص کنیم و برای تیر اندازی نیز می تواند این تیر کمان تمرین خوبی باشد که هدف کیری بهتری داشته باشیم

که برای این تیر کمان احتیاج به چیز های قدیمی و سخت نداریم که خشن باشد که این روش یکی از روش های معمولی و اسان و با قدرت کمتری می باشد که این روش به این صورت است که احتیاج به یک گیره لباس چوبی داریم که این گیره را باز میکنیم و فنر آن را کج می کنیم و گیره را  پشت و رو می کنیم و بالا و پایین گیره را با نخ می بندیم و نخ را دور آن می پیچیم که در این روش احتیاج به تیر داریم که تیر این کمان می تواند خلال دندان و یا سیخ های جوجه چینی نیز باشد که خطر کمتری دارند و برای هدف نیز می توانید از میوه های نرم مثل سیب و پرتغال و لیمو و نارنگی و یا حتی چیز های غیر خوراکی استفاده کرد