سگ خدمتکار و باهوش - شبکه‌ما

حیوانی که با انسان سازگاری خوبی در رفتارها با دارند و خیلی هم باوفا  و درستکار هست سگ هست که حیوانی پرکار و با وفا ...

سگ خدمتکار و باهوش

دسته بندی ها:
توضیحات:

حیوانی که با انسان سازگاری خوبی در رفتارها با دارند و خیلی هم باوفا  و درستکار هست سگ هست که حیوانی پرکار و با وفا  و همیشه در دست هست که کمک یار انسان بوده در همه کارها انسانها را یاری داده که انجا سگ کارهای خارقالعاده ای انجام میده که خیلی عالی و باور کردنی نیست میبینید که این سگ  داره مثل یک خدمتکار کار میکنه بدون اینکه دستمزدی از ادم بخواد هرکاری که یک خدکتکار میکنه این سگ همه اونارا انجام میده میاد خونه رو جارو میکنه غذا درست میکنه و هرجای کثیفی رو بادستمال پاک میکنه