مار خطرناک - شبکه‌ما

مارها همیشه جانورهای خیلی خطرناک و شیطانی هستند که در هرجای که فکر میکنید این جانوران زهردار همه جا هستند و باید همه جا مراقب...

مار خطرناک

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها همیشه جانورهای خیلی خطرناک و شیطانی هستند که در هرجای که فکر میکنید این جانوران زهردار همه جا هستند و باید همه جا مراقب این مارهای خطرناک باشیم بعضی مارها بی ازارند و بعضی هم خیلی خطری وکشنده هستند که فق بایک نیش میتونند کار هر کسی و جانوری رو فلج کنند چون زهری و ماده سمی خیلی قویی دارند که الان این ماری که درحال حرکت کردن است و خیلی هم دراز است داره به دنبال طعمه ای میره که بوی اونو حس کرده و داره به سراغ افتب پرست میره که مار حکم مرگش رو اورده و اونو میخواد شکار کنه.


  • علی
    علی |

    مستند بسیار عالی بود.زیبا مثل همیشه.متشکر