شاگرد مکانیک سگ - شبکه‌ما

امروزه همه شغل های دنیا نیاز به یک دستیار دارند که در پزشکی چه در مکانیکی و از انجایی که این مکانیکی پر حوصله هست...

شاگرد مکانیک سگ

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه همه شغل های دنیا نیاز به یک دستیار دارند که در پزشکی چه در مکانیکی و از انجایی که این مکانیکی پر حوصله هست سگی را به عنوان دستیارش استخدام کرده و این مکانیکی در ایران هست

در این مکانیکی ایرانی که اوستای این مکانیکی به نظر می آید فردی است با حوصله و حیوان دوست این سگ را به عنوان دستیار خود گرفته به او پیچ کوشتی و چکش و انبر دست را بدهد و این سگ فرق این ابزار ها را کاملا می دارند و فکر میکنم نژاد این سگ انگلیسی است و این سگ دست هم می دهد و به فرمان صاحبش می نشیند و پس از انجا همه کارهای گفته شده غذای خود را می گیرد و میخورد

تنها بدی که این کار میتواند داشته باشد این است که این ابزار الات کثیف را این سک بی زبان باید بر دهان خود بگیرد و به گفته صاحبش به وی بدهد که این برای یک سگ اصلا خوب نیست و شاید در این مکانیکی دیگر خانم ها نتوانند بیایند به خاطر ترسی که از ترس وجود دارد !