گربه و خوردن کفتر - شبکه‌ما

گربه ها را هم میتونیم از حیوانات وحشی قلمداد کنیم چون خوی جنگیدن و خوی خونخواهی در وجودشان هست و از نوع گربه سانان بزرگ...

گربه و خوردن کفتر

دسته بندی ها:
توضیحات:

گربه ها را هم میتونیم از حیوانات وحشی قلمداد کنیم چون خوی جنگیدن و خوی خونخواهی در وجودشان هست و از نوع گربه سانان بزرگ یعنی شیر و پلنگ و امثال اینا هست و باید گربه را حیوان وحشی و خطرناک برای حیوانهای اهلی خودمان بدانیم که چنین حیوانهای اهلی را در خانه تربیت و پرورش میکنیم برای استفاده مواد غذایییمان که گربه هامیان این حیوانات اهلی رو میخوردن  الان شما مشاهده کنید که یمگربه چطوری اومده و یم کبوتر بیچاره را شکار کرده و میخوره حتی به پرهای کیوتر هم رحمنکرده و داره برای هودش راحت گوشت کیوتر رو میخوره