جرات در میان مارهای سمی - شبکه‌ما

مارها همیشه خطرناک بودند و هستند چون واقعا باید از چنین جانوران خطرناکی ترسید و نمیشه با انها شوخی کرد چون مارها چیزی رو درک...

جرات در میان مارهای سمی

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها همیشه خطرناک بودند و هستند چون واقعا باید از چنین جانوران خطرناکی ترسید و نمیشه با انها شوخی کرد چون مارها چیزی رو درک نمیکنند و کسی که چیزی رو نمیفهمه باید از اون دوری کرد ممکنه بهت صدمه بزنه و اگه اونم چنیم کارهای خطرناک و سمی باشه و دوباره اگه اون مار هم از مارهای کبرا و افعی که باشه دیگه فاتحه ما خوندست و اینجاست که یک مرد پر دل و جرات و نترس میره بین مارهای که تعدادشون خیلی زیاده و ممکنه اینقدر بهش نیش بزنند که جان به جانان تسلیم کنی ولی این مرد ترسی نداره. با انها مثل یک دوسته