شیر و بچه های شیر - شبکه‌ما

شیر ها بااینکه خیلی خطرناک و بی رحم و خونخوار هساتند ولی در مقابل خانواده شان مسولیت دارند و خیلی محبت امیز با بچه های...

شیر و بچه های شیر

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر ها بااینکه خیلی خطرناک و بی رحم و خونخوار هساتند ولی در مقابل خانواده شان مسولیت دارند و خیلی محبت امیز با بچه های خود رفتار میکنند که اینجا میفهمیم که حیوانات هم صفت های خوب و محبت امیز دارند که مادر شیر ها الان داره به بچه هاش شیر میده تا گرسنگی انها رفع شود و وقتی کهخ بچه سیر شدند مادر بلند میشه و میره که بره شکاری انجام بده برای غذای بعدی بچه ها تا گرسنه نمانند و بچه ها هم برای بازی کردن میرن پیش باباشان که همون شیر نر هستش و خیلی هم خطرناک ولی با بچه های خودش خیلی مهربانه و با اونا بازی میکنه.