اتفاقات پرسپولیس؛ اخراج دایی و رحیمی، مصاحبه ها، واکنش هواداران - شبکه‌ما

کشمکش ها و پرسش ها بر اساس اینکه ایا سرمربی علی دایی از کار غزل می شود یا نه ادامه داشت تا اینکه ایشون بلاخره...

اتفاقات پرسپولیس؛ اخراج دایی و رحیمی، مصاحبه ها، واکنش هواداران

دسته بندی ها:
توضیحات:

کشمکش ها و پرسش ها بر اساس اینکه ایا سرمربی علی دایی از کار غزل می شود یا نه ادامه داشت تا اینکه ایشون بلاخره حذ شدند و اقای درخشان جایگزین وی شدند که البته بعد از 1 روز و کنسل شدن تمرین پرسپولیس اتفاق افتاد

بعد از همه اتفاق ها قرار بر این شد که علی دایی اخراج شود و اقای درخشان جایگزین وی شود که موقتی است و با توجه به نتایجی که تیم در طی این مدت گرفته شد به این جمع بندی رسیدند و زمان پخش این خبر بسیار بد بود که وقتی هیات مدیره تصویبی را انجام می دهد که اگر علی دایی را برندارند خودت را بر میدارم که این رسم صحبت و رفتار بسیار اشتباه بوده است

با توجه به نتایج اخیر هیات مدیره این تصمیمی را گرفتند که اقای دایی اخراج شوند و اقای رحیمی تا لحظه اخر بودند و گفتند که شخص اقای سیاسی این نقشه را کشیدند که خدمت ایشون عرض کردند که اگر تصویب شده را همراهی نکنند خودشان حذف خواهند شد و از طریق وزارت ورزش گفتند که بر وی چیزی تحمیل نشده است