گاو های وحشی در سیرک - شبکه‌ما

همیشه در سیرک ها از حیوانهای وحشی استفاده میکنند که فرقی نداره اون حیوان چه نوع حیوانی باشه فقط اینکه اون حیوان وحشی باشه تا...

گاو های وحشی در سیرک

دسته بندی ها:
توضیحات:

همیشه در سیرک ها از حیوانهای وحشی استفاده میکنند که فرقی نداره اون حیوان چه نوع حیوانی باشه فقط اینکه اون حیوان وحشی باشه تا برای تماشاگران جالب و دیدنی و لذت بخش باشه  که در این سیرک که از گاوهای وحشی استفاده میکنند که نماشی جالب را به دیدن مردم بگذارند ولی نمیدونم که چه عواقبی درانتظار اسبشان دارند بااینکه چند اسب با سوارکار در میدان سیرک و چندین گاو هم در میدان وجود دارند بازی گاو بازی را شروع میکنند که یکی از گاوهای وحشی به یکی از اسب ها حمله میکنه وشکم اسب را پاره پاره میکنه.