دخترونه ها - شبکه‌ما

امروزه کلمه دختر یعنی ضعیف البته اینطوری به نظر میرسد و در ایران می گویند که دختر کامپیوتر بلد نیست و دختران راننده خوبی نیستند...

دخترونه ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

امروزه کلمه دختر یعنی ضعیف البته اینطوری به نظر میرسد و در ایران می گویند که دختر کامپیوتر بلد نیست و دختران راننده خوبی نیستند و نمیتوانند پارک دوبل کنند و خیلی چیزهای دیگر که خیلی از پسرا نیز با آن مشکل دارند به دختران نسبت می دهند و مشکل اینجاست که خیلی از این دختران نیز از این تحثیر شدن ها لذت می برند و می خندند و ادامه می دهند و فکر می کنند که خوب هست خودشان را در این مورد لوس کنند

این جملات منفی همیشه در زندگی ها تاثیر دارد و حتی اینکه دختر جماعت باید فلان کار را نکند و فلان کار را بکند و نمیتواند این کار را بکندنیز خیلی بد است که این ها همه با توجه به صحبت های مردم هست که در سن بلوغ این ها می تواند تاثیرات خودش را روی دختران بگذارد و باعث کاستی اعتماد به نفس دختران شود

در این ویدیو در این مورد یک سری تست های از دختران زیر بلوغ و دختران در سنین بلوغ و جوان ها گرفته شده که در همین موضوع هست که جالب می باشد