مار بزرگ زیر اب - شبکه‌ما

مارها خیلی خطرناک هستند که بلای جون خیلی از حیواناتی است که در اب ها زندگی میکنند معمولا مارهای که در ابها زندگی میکنند و...

مار بزرگ زیر اب

دسته بندی ها:
توضیحات:

مارها خیلی خطرناک هستند که بلای جون خیلی از حیواناتی است که در اب ها زندگی میکنند معمولا مارهای که در ابها زندگی میکنند و مکان اصلی این مارهای بزرگ فقط در ابهاست مارهای بزرگ بوا و پینتون فقط در ابهای که بر روی انها علفزارها و چکنزارها و جاهای که بوته زار در اب هستند این مارها در چنین جاهای وجود دارند و خودشونو مخفی میکند که ماری بزرگ که الان در زیر اب و داره زیر اب های علفزار حرکت میکنه که در کمین سگ ابی باشه و اونو شکار کنه و با روشی که مار داشت  تونست که سگ ابی را شکار کنه.