عطاران: شلوارم را درآوردم، تلویزیون هم نشان داد! - شبکه‌ما

رضا عطاران گفت یکی از منتقدین سینما قبلا به من گفته بودند که رضا عطا ران حاضر است برای شادی مردم حتی شلوارش را هم...

عطاران: شلوارم را درآوردم، تلویزیون هم نشان داد!

دسته بندی ها:
توضیحات:

رضا عطاران گفت یکی از منتقدین سینما قبلا به من گفته بودند که رضا عطا ران حاضر است برای شادی مردم حتی شلوارش را هم در بیاورد که وی می گید در آن زمان ناراحت شدم ولی الان که فکر میکنم میبینم بله حاضرم چنین کاری بکنم چون خوشحالی مردم برایم اهمیت دارد ولی جمشید مشایخی فقط همین قسمت اخر حرف من را شنیده بود و کار من مورد انتقاد قرار داد و به من گفت بی ادب و غیره

که بعدا جمشید مشایخی در یک برنامه به من گفت من این را جلوی 20 نفر گفتم و قرار نبود در تلویزیون پخش شود در حالیکه من قسمت اخر حرف رضا عطاران را فقط شنیده بودم و قضیه را به طور کلی نمیدانستم چیست که این باعث شد از رضا عطاران معذرت خواهی کند و عطاران نیز می گوید که هرچیزی که مشایخی به من بگوید من ناراحت نمی شوم

حتی در یک فیلم بزنگاه نیز شلوارم را در اوردم و تلویزیون نیز نشان داد و در مورد صحبت هایی راجع به اینکه چرا با مهران مدیری هم بازی نمی شود نیز صحبت هایی می کند