گاو بازی خطری - شبکه‌ما

در سیرک گاوبازیکه از خطرناکترین بازی ها برای انسانهاست که واقعا کاری خطری و ممکنه که هر ادمی در این بازی صدمات مرگباری را ببیند...

گاو بازی خطری

دسته بندی ها:
توضیحات:

در سیرک گاوبازیکه از خطرناکترین بازی ها برای انسانهاست که واقعا کاری خطری و ممکنه که هر ادمی در این بازی صدمات مرگباری را ببیند که ممکنه دیگه این صدمات جبران ناپیر باشند پس باید تما احتیاط لازم را در این بازی داشته باشید و از هر نظر اماده مقابله با گاو وحشی باشید وقتی گاو وحشی را از قفس خودش ازاد میکنند با عصبانیت و خشونت زیاد وارد میدان سیرک و بازی با انسانها میشه که اومده یکی از این ادما رو ناکار و به کام مرگ بفرسته ولی انسانها فقط اونو بازی میدند و یا اونو میبرن اون طرف و یا میارن این طرف . دارن خستش میکنند.