طنز داعش در بندر عباس - شبکه‌ما

داعش یک گروه بسیار خطرناک و وحشی در تهاجمی غیر منتظره بوده که شهر موصل را اشغال کردند و در پی همین اشغال های پی...

طنز داعش در بندر عباس

دسته بندی ها:
توضیحات:

داعش یک گروه بسیار خطرناک و وحشی در تهاجمی غیر منتظره بوده که شهر موصل را اشغال کردند و در پی همین اشغال های پی در پی چند شهر عراق را گرفت که با گرفتن این شهر ها بسیار پول و مهمات به دست اورد که بیشتر از اینها داعشی ها را قدرتمند کرد

هدف داعش ایجاد دولت اسلامی و جداسازی دولت اسلامی و سنی است که با ایران و ترکیه و کردستان عراق هم مرز هست و داعش شاخه ای از القائده است که افراطگری در آنها وجود ندارد و این رسم هست که برای تصاعب یکجا جنگ کنند و آن چه را میخواهند به دست بیاورند .سعودی ها و قطری ها نیز این روزها هم پیاله اسرائیل شدند و مانند اسرائیلی ها اسلام و ایران را دشمن درجه یک خود می دانند وگروهی از مردم سنی نیز با این داعشی ها همدست شدند

در این ویدیو طنزی است از داعشی ها که بندری ها این داعشی ها را وادار می کنند که بندری برقصند و در واقع خود داعش با شنیدن آهنگ بندری شروع به رقصیدن می کنند