حتما ببینید - شبکه‌ما

به خودت ایمان داشته باش .روزی می رسد که دیگران هیچ راهی بجز باور کردنت نخواهند داشت .

حتما ببینید

دسته بندی ها:
توضیحات:

به خودت ایمان داشته باش .روزی می رسد که دیگران هیچ راهی بجز باور کردنت نخواهند داشت .برای 15 سال دکترها بهم می گفتند که بدون کمک کردن قادر به راه رفتن نخواهم بود و من هم این رو باور کرده بود

یک سرباز مجروح بودم از ناحیه پا و کمر و زانو و کم کم وزنم بالا رفت .نه قادر به راه رفتن بودم نه دویدن و همه معلم های یوگا نا امیدم کرده بودند بجز یکی از آنها

اون وقت 134 کیلو بودم و و مربی یوگگا به من ایمان داشت که باعث شد کم کم خودم را پیدا کنم با اینکه بارها و بارها زمین افتادم ولی دوباره بلند شدم و تمرین کردم و تلاش کردم و خودم را باور کردم تا اینکه در یکسال 64 کیلو کم کردم و در عرض 6 ماه اول نیز 25 کیلو کم کردم .

میخواستم این لحظه را باهاتون تقسیم کنم که هیچ وقت نا امید نشوید باور کنید هر کاری را که میخواهید انجام دهید می توانید و اگر الان نمیتوانید دلیل نمیشود هیچ وقت نتوانید شما همانی می شوید که میخواهید