گاو بازی 1 - شبکه‌ما

کسانی که میان با گاوهای وحشی بازی میکنند خودشان میدوننند که ممکنه چه اتفاقات ناگواری برایشان بوجود بیاد و لی بااین حال هم بازم با...

گاو بازی 1

دسته بندی ها:
توضیحات:

کسانی که میان با گاوهای وحشی بازی میکنند خودشان میدوننند که ممکنه چه اتفاقات ناگواری برایشان بوجود بیاد و لی بااین حال هم بازم با گاوهای وحشی بازی میکنند ولی بعضی گاوهای وحشی اونطوری هم که میگن وحشی نیستند و زیاد شاید به کسی ضربه سختی نزنند و اینجا گاوی که داره با چند نفر بازی میکنه و گاو وحشی به هر کدوم از این مردها که میرسه ضربه ای نه چندان سخت به انها میزنه و یکی اون مردها با لباسهای رنگارنگی که به تن کرده باعث تحریک گاو وحشی میشه تا گاو وحشی هم به اون مرد حمله کنه .