مار خطرناک و مزاحم - شبکه‌ما

در شهرهای که در افریقا هستند از دردسرهای زیادی به سر میبرند چون در افریقا همه نوع حیوانات وجود دارند که حیوانات وحشی وجود دارند...

مار خطرناک و مزاحم

دسته بندی ها:
توضیحات:

در شهرهای که در افریقا هستند از دردسرهای زیادی به سر میبرند چون در افریقا همه نوع حیوانات وجود دارند که حیوانات وحشی وجود دارند و جانوران خطرناک و سمی که باعث ناراحتیبیشتر مردم ان شهرها شدند که در اینجا یکی از شهروندان که در اداره ای مشغول به کار هست وقتی فهمید یک مار بزرگ در محیط ان خانه یا اداره وجود داره به مسئولان و کسانی که کارشناس مارها  و کسانی که مارها را خوب میشناسند خبر میکنه تا بیان مار رو بگیرند که مرد مار گیر با یک چوب مارگیر مار رو میگیره و در داخل یک گونی میندازه