شوخی با حسین عابدینی - شبکه‌ما

اقای حسین عابدینی اینبار در مقابل دوربین مخفی قرار دارد ولی نمیداند و خانومی نقش بازی می کند که بازیگر است و در واقع دیشب...

شوخی با حسین عابدینی

دسته بندی ها:
توضیحات:

اقای حسین عابدینی اینبار در مقابل دوربین مخفی قرار دارد ولی نمیداند و خانومی نقش بازی می کند که بازیگر است و در واقع دیشب یک تیزری بازی کرده که 3 بار از تلویزیون پخش شده وهمه می ایند و از او امضا می گیرند و عکس می اندازند و در حالیکه حسین عابدینی نیز آنجاست و کسی به او محل نمیذارد و ایشون می روند جلو از خانوم می پرسند که در کدام سریال یافیم بازی کرده اند که ایشون می گویند یک تیزر بازی کردم

حسین عابدینی نیز می گوید من بازیگر جهانی هستم و همه من را می شناسند ولی چرا من شما رو نمیشناسم و چرا از من امضا نمیگیرند که خانوم نیز وانمود می کند که عابدینی را نمیشناسد ولی حالا که معروف هست ازش می خواهد امضا بگیرد که بعد کارگردان برنامه می اید و مو گوید که همش دوربین مخفی بوده و حسین عابدینی نیز خیلی ساده کل ماجرا را تعریف میکند وانگار نمیداند که ما خودمان همه چیز را دیده ایم و می دانیم و انگار نه انگار که خودش هیچی نمیدانسته