شوخی با افشین پیروانی - شبکه‌ما

افشین پیروانی را در یک برنامه شرکت داده اند و از وی دعوت کرده اند که بیایند و برای او چای می اورند و این...

شوخی با افشین پیروانی

دسته بندی ها:
توضیحات:

افشین پیروانی را در یک برنامه شرکت داده اند و از وی دعوت کرده اند که بیایند و برای او چای می اورند و این را نیز می گوییم که افشین پیروانی بازیکن سابق فوتبال هستند و کسی که چای می آورد رعشه می گیرد و منشی وانمود می کند که او قرص هایش را نخورده و و از افشین پیروانی میخواهد که کمک کند و پاهایش را بالا بگیرد و سپس افشین پیروانی می خواهد که چند نفر را بیاورند ا کمک کنند و منشی به اورژانس زنگ می زند

منشی می رود و برادرش را صدا می کند که برادرش می آید و افشین پیروانی نیز همینطوری پاهایش را بالا نگه می دارد و برادرش که پایین می آید  هم نیز غش میکند که در همین حالت افشین پیروانی پای نفر اول را ول می کند و می رود و می گوید که اول مراقب سلامتی دوستان باشید که اصلا کارتان خوب نیست و جنبه طنزش برای من نیز خوب نبود که امیدوارم که بدانید که یک جوان اینجوری در برابر من باشه واقعا برای من سخت است