شوخی با محمود شهریاری - شبکه‌ما

محمود شهریاری این مجری کمدین تلویزیون امروز در برابر دوربین مخفی قرار گرفته که به جایی دعوت می شود و متوجه می شود که در...

شوخی با محمود شهریاری

دسته بندی ها:
توضیحات:

محمود شهریاری این مجری کمدین تلویزیون امروز در برابر دوربین مخفی قرار گرفته که به جایی دعوت می شود و متوجه می شود که در آنجا بمب دارد و 30 ثانیه برای انفجار بمب وجود دارد که همش قران می خواند و دعا می کند و از مامورین می خواهد که وی را نجات بدهند و بگذارند برود که ظاهرا ایشون هم از این دوربین مخفی خوششون نیامده و هم چنان در شک هست و تپش قلب دارد و حالا احتمال سکته و مرگ و میر هم به کنار که اینها روشی است برای خنداندن مردم ایران که این روزها باب شده و با همه هنرمندان اینگونه رفتار می کنند که اصلا روش خوبی نیست

با دوربین مخفی باید طرف بخندد و شاد شود و تعجب کند و یا ترس ثانیه ای باشد و چیزی عجیب نه که صحنه قتل و غارت و حادثه و انفجار را به جای دوربین مخفی بگذارند و بگویند شوخی باهنرمندان است .همچنان امیدواریم که معنی خیلی از چیز ها را بعضی ها بفهمند و متوجه شوند که چه چیزی برای کجا مناسب تر است