روح در مطب - شبکه‌ما

اینم یکی دیگر از تکنیک های دوربین مخفی اسرانی است که در مطب از دو نفر دو قلو استفاده می کنند و از افراد کوچه...

روح در مطب

دسته بندی ها:
توضیحات:

اینم یکی دیگر از تکنیک های دوربین مخفی اسرانی است که در مطب از دو نفر دو قلو استفاده می کنند و از افراد کوچه و خیابان استفاده می کنند که بیایندو به دکتر کمک کنند که این مریض را خوب کند ولی یک دفعه وسط عمل دکتر بیرون می رود و این افراد تنها می مانند با مریض که ناگهان مریض به با همان شکل و قیافه و باند پیچی شده از حای دیگری از مطب بیرون می اید و چون اط نظر دو قلو بودن بسیار شبیه مریض هست اشتباه گرفته می شود و فکر می کنند که روح است

قول دوم هم وانمود می کند که این کیست و کیستم و اینجا کجاست و چرا من خوابیدم من نمردم و من زنده ام و اینها که همه را به ترس و واهمه بر میدارد و باعث می شود که همه بترسند تا کارگردان به هدفش برسد و فیلمش را خوب بسازد ولی نمی گویند که اگر کسی دیگر آنجا بود حتما یا سکته کرده بود و یا از ترس لال می شد و جالب اینکه هیچ کس شک نمی کند