زرافه در دام شیرها - شبکه‌ما

شیر ها برای شکار کردن از ترفندهای مختلفی استفاده میکنند و برای هز حیوانی روش خاصی برای شکار کردن دارند و شیرها برای شکار حیوانهای...

زرافه در دام شیرها

دسته بندی ها:
توضیحات:

شیر ها برای شکار کردن از ترفندهای مختلفی استفاده میکنند و برای هز حیوانی روش خاصی برای شکار کردن دارند و شیرها برای شکار حیوانهای بزرگ از روش حملات گروهی استفاده میکنند که برای شکار زرافه همین روش گروهی رو استفاده کردند که وقتی شیرها گروهی شکار میکنند در شکار کردن موفقت هستند و اینجا شیرها زرافه را در دام خود انداختند و و زرافه در بین خود و چند درخت که زرافه راه فراری نداشته باشه گیر انداختند و شیرها پس از حمله های زیادی که انجام میدادند اخر موفق شدند که زرافه بزرگ را شکار کنند و بخورند.