سکسکه طولانی مجری برنامه پایش در برنامه زنده - شبکه‌ما

درسته که سکسه .عطسه. و اینها امری طبیعی است که چقدر بد و چقدر سخت می شود که این سکسکه به مدت 10 دقیقه تمام...

سکسکه طولانی مجری برنامه پایش در برنامه زنده

دسته بندی ها:
توضیحات:

درسته که سکسه .عطسه. و اینها امری طبیعی است که چقدر بد و چقدر سخت می شود که این سکسکه به مدت 10 دقیقه تمام در بخش برنامه زنده اتفاق بیفتد که این در برنامه شبکه 1 اتفاق افتاد

مردی می اید و می گوید که من برای بانکداری که مقداری زیادی پول به من داده بود پس دادم و تعجب کرد و گفتم در سال های قدیم که گفتم چرا دستمال کاغذی در قدیم برای من بیشتر از آنی که باید باشد از خارج صادر شده که در اینصورت ان ها از خارج امدند و شمردند و به من اعتماد کردند و خاو خاور به من سفارش می دادند که بعضی ها دستمال کاغذی را درست کات نمی کنند و نمیتوان آنها  را راحت از هم جدا کرد و همش با هم می اید که انواع دستما ها را ما داریم که سرمایه گذاری انها به دلیل سنگین بودن قیمت ماشین و محصول چیزی حدود 700 تا 1 ملیون از ابدا می خواهد و چون نمیتوان کالا را نقدی بفروشیم و اگر مارک معروفی باشد می توان فروخت وگرنه باید به صورت امانی بگذاریم