همه چی به رفتار شما ربط دارد !!! - شبکه‌ما

همه چیز به رفتار شما ربط دارد بر می گردد به کارهایی که شما در طول روز می کنید که اگر کارهای خوبی انجام بدید...

همه چی به رفتار شما ربط دارد !!!

دسته بندی ها:
توضیحات:

همه چیز به رفتار شما ربط دارد بر می گردد به کارهایی که شما در طول روز می کنید که اگر کارهای خوبی انجام بدید و منظم و همه چیز بر طبق برنامه ریزی و قانون پیش برود روز خوب و عالی خواهید داشت ولی وای به حال اینکه یک کار و فقط یک کار را اشتباه انجام بدید تا اخر شب پشیمان می شوید و دنبال راه چاره برای درمان و علاج آن کار غلط دارید

برای مثال در این ویدیو فردی را نشان می دهد که ادم جویده شده خود را از قصد به زمین می اندازد و اولین کسی که درگیر آن می شود خودش است چون کفشش به ادامس گیر می کند و برای جدا کردن کفش از ادامس پرت می شود و کسی که دارد دیوار را رنگ می کند وی را رنگی می کند و حواسش نیست و به چوبی که مردی در حال حمل آن هست می خورد و سپس به زن و زن اسپری فلفل به چشمان وی میزند و سپس تصادف می کند و از همین زاویه با ادامس گذاشتن لای دستمال و انداختن به زباله را نیز نشان می دهد