پارک دوبل خانوم ها - شبکه‌ما

این روزها انقدر خانوم ها را راجب پارک کردن ماشین ها مسخره کردند و همه جا گفته اند که خانوم ها نمی توانند پارک دوبل...

پارک دوبل خانوم ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

این روزها انقدر خانوم ها را راجب پارک کردن ماشین ها مسخره کردند و همه جا گفته اند که خانوم ها نمی توانند پارک دوبل کنند که حتی کسانی که پارک دوبل خیلی خوبی داشتند هم از ترس اینکه ضایع بشوند اعماد به نفس خود را از دست داده اند و فقط کافیه که پشت ماشین بشینیم و تیکه های پسران را پشت سر هم بشنویم از قبیل اینکه گاز تو اشپزخونه هست و خیلی چیزهای دیگه

ولی دخترا باید بهه این جیزها توجه نکنند و سعی کنند که این رفتارها را همچنان تلافی کنند و موفقیت خودشان را به پسرها نشان بدهند که البته این موفقیت ها را نشان دادند و با حسادت انها مواجه شده اند و از این رو باعث شده که پسرها تلاش کنند که اعتماد به نفس را خراب کنند

هرچه را در زندگی بیشتر از همه چیز تکرار کنیم همان برایمان اتفاق می افتد و فقط کافیست که به چیزهای خوب فکر کنیم و چیز های خوب را بخوهیم و باور داشته باشیم که ما میتوانیم و هرچی بد می گویند از حسودی است و میخواهند ما موفق نشویم و مثبت بیندیشیم و عمل کنیم