پرش شیر به گردن زرافه - شبکه‌ما

زرافه ها حیوانهای بزرگ و بلندی هستند که کمتری شیر وحشی میتونه اون شکار کنه و باید یک شیر اینقدر پرشش خوب باشه که حداقل...

پرش شیر به گردن زرافه

دسته بندی ها:
توضیحات:

زرافه ها حیوانهای بزرگ و بلندی هستند که کمتری شیر وحشی میتونه اون شکار کنه و باید یک شیر اینقدر پرشش خوب باشه که حداقل بتونه گردن زرافه رو بگیره و اونو شکار کنه و فقط زرافه ها را باید از طریق حمله گروهی شیرها شکار کرد و گرنه به این راحتی ها نیست ولی در اینجا که زرافه ای که از قبل مجروح شده  صدمه ای بهش وارد شده الان لنگان لنگان داره به طرف کام مرگ میره و خودش هم نمیدونه زرافه که داره اروم اروم حرکت میکنه و شیر هم در سمت چپش قرار داره و کمین کرده که شیر با یک پرش زیبا و عالی گردن شیر رو میگیره.