خرافات ایرونی و ایتالیایی و ژاپنیا و انگلیسی ها - شبکه‌ما

میدونستید که ما ایرانی ها یکی از خرافاتی ترین مردم دنیا هستیم اما فقط ما نیستیم که ژاپنی ها خیلی خرافاتی هستند و شماره 4...

خرافات ایرونی و ایتالیایی و ژاپنیا و انگلیسی ها

دسته بندی ها:
توضیحات:

میدونستید که ما ایرانی ها یکی از خرافاتی ترین مردم دنیا هستیم اما فقط ما نیستیم که ژاپنی ها خیلی خرافاتی هستند و شماره 4 و 9 برایشان ن بد شانسی میارد و اگر به کسی کفش ممی دهید این کفش را 3 دور می چرخانند که یعنی دور دنیا را با این کفش بروند و اگر در بیمارستان برای کسی گل طبیعی می برید باید گل ریشه نداشته باشد وگرنه یعنی منظورتان این است که تا اخر عمرش در بیمارستان بماند و اگر یکبار عطسه کنید یعنی پشت سرتان دارند بد حرف می زنند و اگر دوبار عطسه کنید یعنی یکی پشت سرتان خوب حرف میزند و اگر 3 بار عطسه کنید احتمالا سرما خورده اید

خرفات های ایتالیایی نیز به این صورت هست که برای انکه کسی چشمشان نزند مثل ما میزنند به اهن البته ما میزنیم به تخته و موقع نوشیدن شراب باید حتما به چشم طرف نگاه کنیم وگرنه برامون بد شانسی می اورد و لی اکر شراب زمین بریزد براتون خوش شانسی می اورد و اگر دست چپتان بخارد یعنی پول می آید و اگر دست راستتان بخارد یعنی پول از دستتان می رود